Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu VITALVITA.PL

Sklep internetowy VITALVITA.PL [dalej “Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej “Regulamin”].

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.vitalvita.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: GL Center Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Tychach przy Bałuckiego 4, kod pocztowy 43-100, telefon: +48 797 902 999, e-mail: sklep@vitalvita.pl

Dane rejestrowe – Firma wpisana do Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 0000248023 NIP: 634-23-29-918, REGON: 276241994

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 • COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 • DNI ROBOCZE – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
 • KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.
 • KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art. 22.
 • KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym www.vitalvita.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych.
 • KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną jak również osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych od Sprzedawcy poprzez stronę Sklepu Internetowego.
 • NEWSLETTER- usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 • PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529).
 • PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r.
  (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.).
 • PRODUKT- rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 • PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
 • SKLEP INTERNETOWY – oznacza część przedsiębiorstwa funkcjonującego za pośrednictwem strony internetowej www.vitalvita.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość.
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza przedsiębiorstwo: GL Center Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Tychach przy ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, posługującą się numerem NIP 634-23-29-918, numerem REGON 276241994, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 0000248023;
  adres e-mail: sklep@vitalvita.pl, numer telefonu: +48 797 902 999
 • TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie.
 • UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 • USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy.
 • USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej.
 • ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca tj. GL Center Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, NIP: 634-23-29-918, REGON: 276241994, e-mail: sklep@vitalvita.pl , tel.: +48 797 902 999
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.vitalvita.pl jest handel detaliczny produktami, a w szczególności suplementami diety z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
  b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub inne.
  c) włączona obsługa skryptów JavaScript
  d) posiadanie aktywnego konta e-mail.
 4. Zamawiać Produkt mogą za pośrednictwem sklepu internetowego www.vitalvita.pl zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta.
 7. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 9. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba PRODUKTÓW i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Zamówienia

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową  www.vitalvita.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu tj. sklep@vitalvita.pl, telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień tj. +48 797 902 999.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 7. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: za pobraniem przy odbiorze; przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, PayU przelew online, płatność kartą płatniczą.
 8. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank: Santander Bank Polska S.A. na numer: 36 1090 1652 0000 0001 3340 5927
 9. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 12. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
 13. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§5. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności”. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§6. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, Paczkomaty Inpost, firmy kurierskiej).
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą – Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody, w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz terminów dostawy znajdują się w zakładce „Koszt dostawy”.
 5. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

§7. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący będący Konsumentem zawierając „umowę na odległość” może odstąpić od umowy ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru składając stosowne oświadczenie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w jakiejkolwiek formie: drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@vitalvita.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
 3. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedającego. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 6. Sprzedawca prosi Konsumenta o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu umowy bądź do odsyłanego towaru dokumentu sprzedaży, faktury lub innego dowodu zakupu.
 7. W przypadku Odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy).
 8. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłanie/przekazanie/opakowanie) towaru.
  W szczególności Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 10. Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Oznacza to w szczególności, że Konsument nie może korzystać z towaru. W razie stwierdzenia korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w formularzu zwrotu.
 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§8. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu Cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@vitalvita.pl
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy.
  Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu sprzedaży.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji Konsument winien wypełnić protokół reklamacyjny (Formularz reklamacyjny), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji Sprzedawcy.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO)

§10. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2019r.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 5. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego

§12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozpatrywane polubownie i na korzyść Kupującego.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozwiązywane na drodze sądowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl